کیان سازه بنوار

خدمات

مــشـاوره و ارائــــه خدمـــــات فــــنی و مـــهندسی در زمینه ساخت و نصب

مشاوره و آموزش جهت تأسیس و راه‌اندازى دفاتر فنی پروژه ها

اجرای کلیه فعالیت‌هاى دفاتر فنی کارگاه‌ها به صورت تأمین نیرو

مشاوره یا اجراي سیستم مکانیزه اسناد ، مدارک و نامه‌هاى دفتر فنی

مشاوره یا اجرا و تهیه برنامه نرم‌افزاري کنترل فعالیت‌هاى پروژه

مشاوره یا اجراى سیستم کنترل مکانیزه متریال و انبارگردانی

مشاوره یا اجراي سیستم برنامه ریزى و کنترل پروژه

مشاوره یا همکارى در انجام خدمات اجرائی پروژه‌ها

مشاوره، کارشناسی و ارائه راهکار در وضعیت‌هاى بحرانی پروژه‌ها

مدیریت پیمان

تنظیم مشخصات فنی

برنامه‌ریزي و کنترل کلیه مراحل اجراى پروژه تا بهره بردارى

تجزیه و تحلیل زمانی پروژه

تهیه و تنظیم مناقصه و قراردادها

تهیه اسناد مناقصه و قراردادها

خدمات کالا

نظارت کارگاهی

مهندسی کارگاهی

ساخت و نصب

خدمات مکانیکال و پایپینگ

نصب و تنظیم تجهیزات ثابت و دوار

ساخت انواع مخازن اتمسفریک و تحت فشار

تاسیسات سرمایش، گرمایش و تهویه مطبوع

لوله کشی تاسیسات صنعتی
(A/G, U/G, Steam Tracing, GRP, Galvanized)

ساخت و نصب انواع ساپورت‌هاى پایپینگ و تجهیزات

سیستم اطفاء حریق

اجراى سند بلاست و رنگ آمیزى خطوط لوله و تجهیزات

اجراى عایق کارى خطوط لوله و تجهیزات

اجراى داربست بندى

خدمات سیویل و سازه

نصب و تنظیم تجهیزات ثابت و دوار

ساخت انواع مخازن اتمسفریک و تحت فشار

تاسیسات سرمایش، گرمایش و تهویه مطبوع

لوله کشی تاسیسات صنعتی
(A/G, U/G, Steam Tracing, GRP, Galvanized)

ساخت و نصب انواع ساپورت‌هاى پایپینگ و تجهیزات

سیستم اطفاء حریق

اجراى سند بلاست و رنگ آمیزى خطوط لوله و تجهیزات

اجراى عایق کارى خطوط لوله و تجهیزات

اجراى داربست بندى

خدمات سیویل و سازه

مسیریابی و اجراى کابل کشی

نصب انواع تابلو‌هاى برق

مسیریابی و اجرای سیمی کارى

نصب انواع ادوات ابزار دقیق

خدمات راه اندازى

ارزیابی مجتمع ها قبل از پیش راه اندازى و راه اندازى

مطابقت تجهیزات و تاسیسات نصب شده با طراحی و استانداردها

تهیه لیست نواقص و پیشنهاد چگونگی رفع آن

برنامه ریزي جامع راه اندازى و تهیه نمودار زمانبندى

اجراي پیش راه اندازى
Flushing, Test, Line Check, Pre-commissioning Reinstatement

اجراي راه اندازى Commissioning

Start Up

تامین کالا

شناسایی فروشندگان یا سازندگان داخلی و خارجی

برنامه ریزى

خرید داخلی و خارجی

حمل و نقل

ترخیص و تحویل کالا به پروژه

کنترل ، تست، بازرسی در تمام مراحل

امور گمرك و بیمه

تامین نیرو و ماشین آلات

تامین نیرو مدیریتی و کارشناسی در کلیه دیسیپلین ها

امین نیرو هاى اجرایی در بخش هاي سیویل، معمارى، سازه، پایپینگ، برق و ابزار دقیق

تامین کلیه ماشین آلات سبک و سنگین (انواع جرثقیل، انواع ماشین آلات سیویل، انواع ژنراتور و کمپرسور)

تعمیر و نگهدارى

سازماندهی فعالیت هاى واحد تعمیرات

ایجاد زیرساخت ها و بسترهاى اطلاعاتی لازم جهت پیاده سازى نوین نگهدارى و تعمیرات

حفظ سوابق، تجربیات و دانش هاي فنی ایجاد شده (پرسنل و تجهیزات)

ایجاد بستر اطلاعاتی جهت تجزیه و تحلیل خرابی ها

نگهدارى شامل: بازدیدهاى دوره اى - سرویس هاي حین کار روزانه، هفتگی، ماهیانه، فصلی، سالانه به همراه شرایط و محیط کار دستگاه و انباردارى – حمل ونقل و رفع معایب

تعمیرات سازمانی جزئی

تعمیرات میانی نیمه اساسی

تعمیرات کارخانه اي اساسی اورهال (بازسازى واحد فرسوده و معیوب)