کیان سازه بنوار

ماشین آلات

جرثقیل 50 تن

2 دستگاه

جرثقیل 35 تن

2 دستگاه

جرثقیل 25 تن

4 دستگاه

بوم تراک

10 تن

تراکتور

2 دستگاه

جرثقیل 20 تن

2 دستگاه

کفی تريلی (18 چرخ)

2 دستگاه

بابكت

1 دستگاه

کانکس

30 عدد

پراید

5 دستگاه

سمند

3 دستگاه

وانت پیکان

4 دستگاه

کانتینر

16 عدد

دوربین نقشه بردارى

4 دستگاه

ست کامل ابزار و ماشین آلات کارگاهی سند بلاست و رنگ آمیزی

5 ست

دستگاه ژنراتور گازوئیلی (تولید برق)

10 دستگاه

موتور جوش

80 دستگاه

ست کامل ابزار و ماشین آلات کارگاهی هیدروتست

5 ست

تخته داربست

20000 عدد

لوله اسکافلد

30000 شاخه

کپسول هوا

40 عدد

کپسول آرگون

150 عدد

کپسول گاز

30 عدد

چین بلاک

50 عدد

پولیف

25 دستگاه

تابلو برق کارگاهی

15 دستگاه + تجهیزات کامل تست کابل

کمپرسور هوا

5 دستگاه